Zoals we allemaal dagelijks in het nieuws kunnen zien, voltrekt zich een ramp in Oekraïne. In Nederland staan we klaar om vluchtelingen op te vangen en te helpen. Vanuit de samenwerkende besturen en gemeenten in de regio Velsen-Noord tot Castricum biedt De Fakkel onderwijs aan Oekraïense kinderen van 7-12 jaar aan. De Fakkel wil op korte termijn een dislocatie opzetten in de regio, om alle instromende kinderen een plek te kunnen bieden.
Zij zoeken voor deze locatie medewerkers die minimaal één dag per week inzetbaar zijn. Het gaat in eerste instantie om de periode begin mei tot de zomervakantie, maar mogelijk met een verlenging in het nieuwe schooljaar. Personeel wordt aangesteld/gedetacheerd bij Stichting Tabijn. Uitbetaling gebeurt volgens de cao primair onderwijs. 
De Fakkel is op zoek naar: