Responsible disclosure

Bij Fedra vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de
beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.
Wij vragen u een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ict-systemen en het beheersen van de
kwetsbaarheid van ict-systemen. Dat kunt u doen door de door u ontdekte kwetsbaarheden op
verantwoorde wijze bij Fedra te melden. Als u een zwakke plek in één van onze systemen hebt
gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen
kunnen treffen.

Wij vragen u:
● Uw bevindingen te melden via info@fedra.nl
● De door u ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te
downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken,
te verwijderen of aan te passen.
● Uw bevinding/probleem niet met anderen te delen totdat de kwetsbaarheid is verholpen en alle
(vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen door de kwetsbaarheid direct na het verhelpen
daarvan te wissen.
● Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed
denial of service, spam of applicaties van derden.
● Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te reproduceren zodat wij deze zo snel
mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een
omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer
nodig zijn.

Wij zeggen toe dat:
● We reageren zo spoedig mogelijk op uw melding met onze beoordeling van de melding en een
verwachte datum voor een oplossing.
● Als u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen aangifte van een strafbaar feit zullen
doen of andere juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.*
● Wij uw melding vertrouwelijk behandelen en je persoonsgegevens zonder uw toestemming niet
zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke
verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
● Wij u op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.
● In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid wij u, indien u dit wenst, zullen vermelden als
ontdekker van de kwetsbaarheid. Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen
en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is
opgelost.

* Let op: het feit dat Fedra geen aangifte tegen u zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk
onderzoek naar uw handelen gehouden kan worden dan wel dat u strafrechtelijk kunt worden
veroordeeld.