Fedra zoekt

een beleidsmedewerker,
een expert strategisch formatiebeleid

Fedra, een ambitieuze stichting met elf basisscholen in Beverwijk, Heemskerk en Velsen, zoekt een
beleidsmedewerker die continuïteit in de personele bezetting bevordert en doorgroeikansen binnen de organisatie creëert. Ben jij die expert in strategisch formatiebeleid en heb je affiniteit met hr? Dan is dit de perfecte vacature voor jou!

Wat bieden wij jou?
Fedra bestaat uit ruim 300 gedreven onderwijsprofessionals die hun vak verstaan. Mensen die van het onderwijs houden en die de ambitie hebben om dat onderwijs – en zichzelf – te blijven ontwikkelen. Nieuwsgierige, onderzoekende en initiatiefrijke teamspelers voelen zich bij ons thuis. 

We bieden jou een uitdagende en maatschappelijk relevante werkomgeving, waar gewerkt wordt vanuit:
* Vertrouwen en betrouwbaarheid
* Initiatief en ontwikkeling
* Kwaliteit en professionaliteit
Deze kernwaarden zijn belangrijk en dat zul je merken wanneer je ons team komt versterken. De relatie met collega’s staat voorop, omdat succes niet in je eentje wordt behaald. Samen bouwen we een ondersteunende omgeving om de leerling en de leerkracht heen. Dat betekent ook dat solidariteit een belangrijk begrip is in hoe we samenwerken binnen Fedra. 

Binnen de ‘driehoek bestuur-directeur-staf’ werk je mee aan het realiseren van de doelen van het koersplan en de schoolplannen. Op het bestuurskantoor werk je samen met andere beleidsmedewerkers die een bepaalde expertise hebben. Je vervult de rollen van sparringpartner voor het bestuur en ondersteuner voor de schooldirecteuren. Je krijgt een grote mate van autonomie, waarin je je expertise benut om de formatiebasis op orde te houden én een strategische component te realiseren. Kortom, we bieden je een mooie functie in een ambitieuze onderwijsorganisatie waarin je met fijne, professionele collega’s samenwerkt. De aanstelling is voor 0,8 fte in schaal 11 conform de cao voor primair onderwijs. 

Wil jij aan de slag gaan met de volgende uitdaging?
Met jouw opdracht streven we naar:
Een optimaal ingerichte, flexibele onderwijsorganisatie waardoor kwaliteit en continuïteit van het onderwijs geborgd is.
Een mooie uitdaging voor iemand die weet wat er nu & straks op het terrein van personeel nodig is. Je ‘speelt’ met je formatie, zodat je flexibiliteit en wendbaarheid bevordert. Met het vinden van professionals, creëren van loopbaankansen, slim organiseren en vooruitzien naar de toekomst draag je bij aan onze strategische ambities en het bestrijden van het lerarentekort. Zowel op strategisch als op operationeel niveau ben je verantwoordelijk voor de eerste tot en met de laatste stappen in formatiebeleid. Je bent sparringpartner voor bestuur: je ontzorgt en adviseert met concrete voorstellen, zodat het bestuur op hoofdlijnen kan sturen. Je bent ondersteunend aan directies: zij kunnen op basis van jouw deskundig advies hun integrale verantwoordelijkheid nemen en goede hr-keuzes maken. 

In de kern heeft jouw opdracht uit een uitvoerend, beheersmatig karakter én een strategische component:
* Beheersmatig - Als beleidsmedewerker ontferm je je over de in-, door- en uitstroom van personeel en stimuleer je overzicht op school- en stichtingsniveau. Met plezier krijg je de juiste persoon op de juiste plek. Je signaleert, adviseert, ontzorgt en denkt mee bij het (formatief) inrichten van de scholen. Hierbij kijk je vooruit en creëer je mogelijkheden om aanpassingen te doen in de (school)organisatie. Je kunt wet- en regelgeving uitleggen, toepassen, uitvoeren en omzetten naar Fedra-beleid, waardoor interne procedures soepel verlopen. Natuurlijk ben je nauwgezet en zorg je ervoor dat realistische wensen vanuit de scholen gerealiseerd kunnen worden, omdat je de bekostiging geregeld hebt.
* Strategisch - Je bent een teamspeler die creatief is in het vinden van onderwijspersoneel en hebt een brede blik op de (toekomstige) beroepsgroep. Je weet medewerkers te behouden en maakt je sterk voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Tot slot, en zeker niet onbelangrijk, ben je een strateeg die vooruitziet (meten is weten), die anticipeert op wat ons te wachten staat en die zorgvuldig stappen zet, zodat we ook in de toekomst steeds voldoende gekwalificeerde onderwijsprofessionals hebben voor onze 3200 leerlingen. 

Wat betekent dat voor jou?
We zoeken een professional die verantwoordelijkheid neemt voor bovenstaande opdracht. Het college van bestuur wil erop kunnen vertrouwen dat bij jou deze opdracht in goede handen is. Je brengt daarom niet alleen je expertise in, maar je herkent jezelf ook in het volgende profiel:
* proactief, creatief en oplossingsgericht;
* een brede blik, overzicht, inzicht en vooruit kunnen zien;
* realisatievermogen en kunnen werken binnen een langetermijnbudget;
* draagvlak creëren voor een collectief plan;
* sensitief bewegen in de organisatie en concreet zijn in je communicatie;
* zorgvuldig en afmaken waar je aan begint.

Praktische informatie en procedure
Als deze functie je aanspreekt, jij je herkent in dit profiel en beschikt over de benodigde competenties en vaardigheden, zien wij graag uiterlijk 14 maart 2021 je sollicitatie tegemoet. Houd daarbij rekening met de volgende data:
* De voorselectiegesprekken vinden plaats op donderdag 18 maart.
* De eerste gespreksronde met de adviescommissie vindt plaats op maandag 22 maart.
* Een tweede gesprek met de bestuurder staat gepland op maandag 29 maart. 

Meer informatie
Op vbent.org staat meer informatie over de vacature. Geke Bakker, die de werving- en selectieprocedure voor Stichting Fedra begeleidt, is telefonisch bereikbaar via 088 20 51 600 en via geke.bakker@vbent.org. Je brief en cv verstuur je via vbent.org onder vermelding van vacaturenummer 20210040.