Fedra

We hebben een vacature voor iemand die weet wat er, nu en straks, op het terrein van personeel nodig is op de afzonderlijke scholen en voor de organisatie als geheel en die dat samen met het bestuur, de directeuren en de stafmedewerkers mogelijk maakt.

Wij zoeken

een beleidsmedewerker,
een expert (strategisch) formatiebeleid
0,8 fte


Wie zoeken wij
Iemand die hart heeft voor het basisonderwijs en bij voorkeur verstand heeft van onderwijsorganisaties of nog specifieker, het personeel dat nu en in de toekomst nodig is om goed onderwijs mogelijk te maken. Je ontfermt je over de in-, door- en uitstroom van personeel. Je geniet van de puzzel om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. Daarvoor zijn een goed overzicht over de hele organisatie en inzicht in de afzonderlijke basisscholen onontbeerlijk. Op het terrein van onderwijspersoneel ben je de deskundige die de directeuren ondersteunt, adviseert, ontzorgt en meedenkt om keuzes te maken bij het (formatief) inrichten van de schoolorganisaties. Je ziet mogelijkheden om aanpassingen te doen in de (school)organisatie als dat nodig of gewenst is. Je bent een teamspeler die creatief is in het vinden van onderwijspersoneel en mensen weet te behouden, omdat je goed werkgeverschap belangrijk vindt. Als beleidsmedewerker kun je wet- en regelgeving uitleggen, toepassen, uitvoeren en omzetten naar Fedra beleid, waardoor interne procedures soepel verlopen. Natuurlijk ben je nauwgezet en zorg je ervoor dat realistische wensen vanuit de scholen gerealiseerd kunnen worden, omdat je de bekostiging ervan geregeld hebt. Tot slot, en zeker niet onbelangrijk, ben je een strateeg die vooruitziet, meten is weten, die anticipeert op wat ons te wachten staat en die zorgvuldig stappen zet, zodat we ook in de toekomst steeds voldoende, gekwalificeerde onderwijsprofessionals hebben voor onze 3200 leerlingen.

Solliciteren op deze vacature
Deze veelzijdige baan komt beschikbaar op 1 februari 2021. We ontvangen je reactie graag als je kunt regisseren, denken en doen, overzicht hebt en aan anderen kunt geven, nieuwsgierig bent en gestructureerd kunt werken. Herkenning in dit profiel is voor ons belangrijker dan dat je een ervaren beleidsmedewerker of allround HR professional bent.

Spreekt onze omschrijving (zie link hieronder) je aan en zie je ernaar uit om de taken van beleidsmedewerker op te pakken, omdat je zeer geïnteresseerd bent in de volwassenen in en om de school, dan ontvangen we je brief en cv graag voor 3 januari 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 13 januari 2021.

Informatie over deze functie:
Vacature Beleidsmedewerker formatie
Inrichting schoolorganisatie
Koersplan 2020-2023

Contactpersonen voor deze vacature zijn:
Mieke Alkemade (directeur),
Eric Boeijenga (directeur),
José Bakker (senior beleidsmedewerker).
Zij zijn te bereiken door een belverzoek te sturen aan HR@fedra.nl.