De Anjelier

Waar staan we voor? ‘Wij, het team van De Anjelier, willen GOED ONDERWIJS geven in een omgeving waar alle kinderen met plezier naar toegaan en zich veilig voelen.”
Leerlingen die onze school verlaten in groep 8 hebben een uitstekende basis qua kennis, houding en vaardigheden voor het Voortgezet Onderwijs en het verdere leven. Naast de basiskennis vinden wij een brede ontwikkeling van belang.

Wij zoeken:

Een leerkracht midden- of bovenbouw

2 dagen per week


Vijf unieke kernwaarden van De Anjelier
> Verantwoordelijk
> Respectvol
> Betrokken
> Samen
> Persoonlijk

Meer informatie over De Anjelier www.anjelier.nl www.scholenopdekaart.nl

Wie zoeken wij?
Een flexibel ingestelde leerkracht met ervaring in de midden- of bovenbouw.

Stichting Fedra
De Anjelier is een van de elf scholen van Stichting Fedra. Ons motto ​is: ‘Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou’. Op onze scholen kunnen leerlingen zich in een veilig klimaat ontwikkelen, op grond van een door de leerkrachten ontworpen passend onderwijsaanbod. In een periode van acht jaar wordt een fundament gelegd ​op basis waarvan de leerlingen, met zelfvertrouwen, verder kunnen in het onderwijs en in hun sociale leven.