De Hoeksteen

De Hoeksteen heeft een veilige, uitdagende leeromgeving. We bieden kwalitatief en toekomstgericht onderwijs en hebben oog voor ieder kind. We maken het leren zichtbaar door inzichten van o.a. John Hattie te vertalen naar de praktijk en we zetten het Leerplein in om zo het leren op eigen niveau mogelijk te maken.
Het team is betrokken bij de schoolorganisatie en zet zich in voor het kind, de groep en de school. Samen maken we mooi onderwijs. Kom jij ons team versterken?

Wij zoeken:

Een leerkracht voor de midden- of bovenbouw

1,00 fte (deeltijd bespreekbaar)

 

Drie unieke kenmerken van De Hoeksteen:
> Leren Zichtbaar Maken
> Brede School van Velserbroek
> Leren op eigen niveau

Meer informatie over De Hoeksteen
www.scholenopdekaart.nl
www.cbdehoeksteen.nl

Wie zoeken wij?
We zoeken een enthousiaste, betrokken leerkracht met oog heeft voor het kind, de groep, de school en de collega’s. Een leerkracht die denkt vanuit kansen en mogelijkheden en die flexibel is. Een professional die met eigen ideeën en vanuit een gezamenlijke visie bijdraagt aan de schoolontwikkeling.

Stichting Fedra
De Hoeksteen is een van de elf scholen van Stichting Fedra. Ons motto ​is: ‘Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou’. Op onze scholen kunnen leerlingen zich in een veilig klimaat ontwikkelen, op grond van een door de leerkrachten ontworpen passend onderwijsaanbod. In een periode van acht jaar wordt een fundament gelegd ​op basis waarvan de leerlingen, met zelfvertrouwen, verder kunnen in het onderwijs en in hun sociale leven.

Solliciteren op deze vacature
Wij zien reacties graag verschijnen! Solliciteer door jouw cv met motivatiebrief te mailen naar: hr@fedra.nl.