De Wilgeroos

De Wilgeroos is een kleine basisschool in Beverwijk. Wij richten ons voortdurend op de optimale ontwikkeling van kinderen passend binnen hun eigen mogelijkheden. We kijken hierbij naar relevante maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en we streven ernaar de kinderen een stevige basis mee te geven op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en taakaanpak; het leren leren.

Wij zoeken per 1 augustus 2022

 Een leerkracht LB

Voor de onderbouw voor 2 dagen per week als vervanging
i.v.m. zwangerschapsverlof (0,4 fte)

Na de periode van vervanging gaan we in het voorjaar op zoek naar
andere mogelijkheden binnen Stichting Fedra

Ben jij iemand die gelooft in het belang van een goed pedagogisch klimaat en enthousiast is?
Dan ben je op De Wilgeroos van harte welkom!

Wie bieden
• Een leuke groep leerlingen om mee te werken;
• Een professionele school volop in ontwikkeling;
• Een klein en enthousiast team dat erg nauw samenwerkt;
• Volop mogelijkheden voor je eigen ontwikkeling en inbreng;
• Salariëring conform cao Primair Onderwijs (OP schaal LB);
• Een prettige en inspirerende werkomgeving en veel werkplezier.

Meer informatie over De Wilgeroos:
www.wilgeroos.nl
www.scholenopdekaart.nl
Of neem contact op met de directeur van de school mevrouw De Vries. 0251-221114

Stichting Fedra
De Wilgeroos is een van de twaalf scholen van Stichting Fedra. Ons motto is: ‘Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou’. Op onze scholen kunnen leerlingen zich in een veilige, groepsgerichte setting ontwikkelen, op grond van een door de leerkrachten ontworpen passend onderwijsaanbod. In een periode van acht jaar wordt een fundament gelegd waarmee de leerlingen, met zelfvertrouwen, verder kunnen in het onderwijs en in hun sociale leven.

Solliciteren op deze vacature
Wij zien reacties graag verschijnen! Solliciteer door jouw cv met motivatiebrief te mailen naar: hr@fedra.nl voor 30 juni 2022.