De Plataan

Groeien doen we samen.

Basisschool De Plataan
De Plataan in Velsen-Noord is een moderne en professionele basisschool in Velsen-Noord. Een bijzondere school, want onze leerlingen komen uit verschillende culturen. De school is eigenlijk een kleine samenleving, waarin we kinderen voorbereiden op de grote samenleving. Op de Plataan leren we ze om volwaardig en sterk in die samenleving te staan. We bieden een veilige leeromgeving waar kinderen graag naar toe komen om te leren. De komende jaren zullen we in ons onderwijs het ‘Anders Organiseren’ vormgeven, met als doel het onderwijs nóg beter te laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Als Brede School werkt De Plataan samen met partners om een breed aanbod binnen en buiten schooltijd te realiseren voor de leerlingen in Velsen-Noord.

De Plataan ontwikkelt zich tot Kindcentrum. De Plataan werkt intensief samen met peuteropvang De Vlinder (Peutercentra Velsen). Onze ambitie is om de integratie tussen peuteropvang en ‘kleuter’onderwijs de komende jaren verder vorm te geven. 


We nodigen je uit voor een ontmoeting

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met je op.  

Contactformulier


                  www.deplataanvelsen.nl