College van bestuur

Stichting Fedra heeft een college van bestuur (CvB) als bestuursvorm.

   Dhr. J. Keunen is voorzitter van het college van bestuur.
Hij heeft onderwijskwaliteit, passend onderwijs, financiën en huisvesting in zijn portefeuille.
     
  Mevr. I. Koning is lid van het college van bestuur.
Zij heeft onderwijskwaliteit, personeel en organisatie in haar portefeuille.