Opleiden in de School

Studenten en LIO’s

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft Fedra een overeenkomst afgesloten met Pabo Inholland Haarlem, die heeft geleid tot een intensieve samenwerking. Studenten uit alle leerjaren worden geplaatst op Fedra scholen. Aanmeldingen lopen via het Praktijkplein van de pabo.

Studenten van andere pabo's kunnen zich ook aanmelden voor een stage via schoolopleider@fedra.nl. Leerlingen van een  mbo-opleiding  kunnen zich rechtstreeks bij de directie een van onze scholen melden voor een stageplaats. 

Jaarlijks begeleiden praktijkbegeleiders (mentoren) 60 tot 80 studenten en leraren in opleiding (LIO's) in onze scholen. Wij bieden LIO’s een betaalde stageplaats. Veel van de studenten die bij ons stage hebben gelopen, vinden na hun opleiding een baan bij ons.

Zij-instroom

Stichting Fedra, Atlant, Tabijn en OPOIJ leiden, in samenwerking met Pabo Inholland Haarlem, eigen groepen zij-instromers op. Zij-instromers krijgen de unieke kans het vak van leerkracht uit te oefenen en tegelijk het vak te leren. Zij-instromers die bij ons starten, krijgen direct een baan als leerkracht, hun opleiding wordt bekostigd en zij krijgen een goede begeleiding van een praktijkbegeleider en een bovenschoolse opleider. De eerste zes maanden staat een zij-instromer samen met de vaste leerkracht voor de groep. Deze leerkracht is de praktijkbegeleider die de zij-instromer intensieve begeleiding biedt en de eindverantwoordelijkheid voor de groep draagt, zodat de zij-instromer stapsgewijs kan toegroeien naar de functie van leerkracht. Na twee jaar zijn zij bevoegde leerkrachten voor het primair onderwijs. 

De eerste lichting zij-instromers van 2018-2020 heeft de opleiding met succes afgerond en staat nu voor de groep. De tweede lichting is in augustus 2020 gestart. Deze groep bestaat uit vijftien zij-instromers, waarvan er zeven bij Fedra werkzaam zijn: drie op De Lunetten en vier op De Plataan.

Ad PEP

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 heeft Fedra een nieuwe functie in het leven geroepen: leraarondersteuner. Een leraarondersteuner mag niet complexe lesactiviteiten zelfstandig uitvoeren en zit qua werkzaamheden en verantwoordelijkheden tussen een onderwijsassistent en een leerkracht L10 in.

Stichting Fedra, Atlant, Aloysius, Spaarnesant en Jong Leren leiden, in samenwerking met iPabo Alkmaar, een eigen groep leraarondersteuners op. De kandidaten gaan de tweejarige opleiding Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) volgen.

Leerkrachtondersteuners leren het vak ‘on the job’.; zij leren tijdens het werken. De opleiding wordt bekostigd door Fedra en de kandidaten krijgen een goede begeleiding van een praktijkbegeleider en een bovenschoolse opleider.
Bij Fedra starten zeven kandidaten op De Hoeksteen, De Plataan, De Sleutelbloem en De Westbroek.

Bovenschoolse opleiders

Twee bovenschoolse opleiders zijn de spil in de samenwerking tussen Fedra en de pabo. Zij onderhouden de contacten met zowel de pabo als met de praktijkbegeleiders in de scholen. Zij hebben contact met de studenten over de voortgang van hun studie en beoordelen hen aan het eind van hun stageperiode. De bovenschoolse opleiders hebben een speciale opleiding gevolgd voor deze taak. De praktijkbegeleiders krijgen jaarlijks een training van de bovenschoolse opleiders. In de training is aandacht voor ontwikkelingen binnen de opleiding van de studenten en wordt expliciet toegelicht welke verwachtingen de praktijkbegeleiders mogen hebben van studenten in de verschillende leerjaren. 

Opleidingsschool

 De samenwerking met Inholland voor het Opleiden in de School is erg succesvol gebleken. Wij hebben daarom - ook in samenwerking met schoolbestuur Atlant uit Velsen - aan de minister van OCW laten weten dat wij door willen groeien naar een Opleidingsschool. In de Opleidingsschool wordt het vak van leerkracht voor een substantieel deel op de werkvloer geleerd. Dit betekent dat de rol van de praktijkbegeleiders en schoolopleiders nog belangrijker wordt en dat studenten het vak voor een heel groot deel van onze eigen professionals leren. Vooralsnog zijn er geen bekostigingsmogelijkheden vanuit het Rijk, dus groeien we via kleinschalige activiteiten zo ver mogelijk toe naar de Opleidingsschool.