Directie O&O

De directieleden van de twaalf Fedra scholen vormen de spil om de organisatie (O) verder in ontwikkeling (O) te brengen. Zij zetten zich een halve dag per week in voor schooloverstijgende zaken en voor hun eigen professionele ontwikkeling. De invulling is divers: er zijn reguliere vergaderingen en voorbereidende vergaderingen, bijeenkomsten met het bestuur, de zorgcoördinatoren of de raad van toezicht, werkgroepen, studiebijeenkomsten en professionele leergemeenschappen (PLG’s).