Professionele ontwikkeling en loopbaan

Goed onderwijs komt van goede leerkrachten; van vakmensen die weten hoe belangrijk hun pedagogische en didactische vaardigheden zijn en die de ambitie hebben om hun werk elke dag een beetje beter te doen. Via de Fedra Academie en de scholingsprogramma’s in de scholen werken wij voortdurend aan de kwaliteit en professionaliteit van iedereen die bij Fedra werkt. We stimuleren en faciliteren onze personeelsleden om te groeien en het beste uit zichzelf te halen. Wij bieden hen alle ruimte om te ontdekken en te ontwikkelen. 
Onze verwachtingen zijn hoog en we moedigen mensen aan om die te overtreffen. 

Schoolontwikkeling
Iedere school heeft een scholingsprogramma dat ruimte biedt voor individuele scholingswensen en waar teamscholing in is opgenomen, die aansluit bij de doelen van het schoolplan. In principe regelen de directies de scholing voor de eigen school. Trainingen of cursussen die door meerdere of alle scholen samen ingekocht worden of waaraan slechts weinigen per school deelnemen, kunnen beter schooloverstijgend ingekocht worden. Het initiatief voor incompanytrainingen ligt dus bij mensen in de organisatie. 

Individuele ontwikkeling
Individuele personeelsleden die meer ambiëren – verdieping in het eigen vakgebied of doorstroming naar een andere functie – kunnen een opleiding volgen. De overheid stimuleert leerkrachten om een masteropleiding te volgen en af te ronden. Via hogescholen worden interessante masteropleidingen aangeboden. Leerkrachten en zorgcoördinatoren die een opleiding willen volgen, kunnen een lerarenbeurs aanvragen. Hiermee worden de kosten van de opleiding en de vervanging bekostigd. 

Persoonlijke groei 
Fedra is blij met de ambities van alle personeelsleden. Mensen die van hun vak houden, willen hier steeds beter in worden. Dit stimuleren wij graag. De ontwikkeling van individuen houdt een organisatie in beweging. Wij ondersteunen medewerkers die het beste uit zichzelf, de leerlingen en het onderwijs willen halen. Als er geen subsidie beschikbaar is om een opleiding te volgen, zoeken wij mee naar mogelijkheden om de ambities te realiseren en vergoeden wij geïnvesteerde tijd en/of kosten. Hiervoor hebben wij de Regeling scholingsfaciliteiten vastgesteld.