Incompany trainingen bij Fedra

In het nieuwe schooljaar wordt er een aantal trainingen aangeboden binnen de Fedra Academie: gedragsproblemen in de klas, visueel meesterschap, ICALT en feedback en evalueren. Hieronder volgt meer informatie over de trainingen.

Gedragsproblemen in de klas

De training wordt aangeboden door Anton Horeweg. Anton was bijna 40 jaar werkzaam als leerkracht en is schrijver van onder andere het 'Handboek gedrag op school' en 'De traumasensitieve school'. In vier bijeenkomsten gaat Anton met ons aan het werk rondom drie thema’s.

De eerste bijeenkomst gaat over traumasensitief onderwijs. Er wordt ingegaan op Adverse Childhood Eperience (ACE) en trauma. Er wordt bekeken wat de gevolgen van trauma kunnen zijn voor de ontwikkeling van het kinderbrein en wat de gevolgen kunnen zijn in een klassensituatie: stil en teruggetrokken of angstig gedrag, maar ook chaotisch, druk en boos gedrag. Uiteraard kijken we wat je als leerkracht kunt doen.

De inhoud van de tweede bijeenkomst betreft executieve functies: gedrag en leren. Executieve functies sturen je gedrag en leren aan. Daardoor is de impact van een minder goede werking van deze functies vaak groot. Op school lopen deze kinderen dan ook vast. In de bijeenkomst wordt gekeken naar de klassenomgeving en het leerkrachtgedrag en krijg je als leerkracht handreikingen om deze leerlingen goed te ondersteunen. 

In de derde bijeenkomst wordt bekeken wat de gevolgen van een problematische hechting zijn op de ontwikkeling van kinderen en wat dit in de klas kan betekenen. Er wordt bekeken waarom kinderen zichzelf niet kunnen reguleren en niet tot leren komen. Dit zijn kinderen in een ‘overlevingsstand’.  We bekijken welke dingen je als leerkracht kunt doen om deze leerlingen te ondersteunen.

In de laatste bijeenkomsten leveren de deelnemers een korte casus aan uit hun eigen praktijk. Een aantal casussen worden uitgespeeld met (geregisseerd) spel of, als de deelnemers dat wensen, door directe deelname aan de trainingssituatie. In deze bijeenkomst is trainingsacteur Marijke van Bemmel aanwezig. Er vindt intervisie plaats op de gekozen situaties en handelingen die te zien zijn, met als doel te komen tot meer praktisch inzicht in de behandelde theorie. 

Data: 13 september, 4 oktober en 7 november 2022 en 17 april 2023. (15.00 - 17.00 uur)

Feedback en reflectie

Deze training wordt gegeven door Peter Pijl, werkzaam bij de Bazalt groep. Peter is eind jaren '70 begonnen als leerkracht en afgestudeerd aan de RUU bij Luc Stevens als orthopedagoog, gespecialiseerd in leermoeilijkheden. Via de opkomst van 'Leren zichtbaar maken' in Nederland is hij in 2015 bij Bazalt terechtgekomen. Peter verzorgt o.a. trainingen Leren zichtbaar maken, Handelingsgericht werken en Formatief evalueren. 

Met een groot aantal kinderen in de groep is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen, binnen de doelen die relevant voor ze zijn. Binnen deze training verwerf je inzichten en krijg je tools die ervoor gaan zorgen dat de leerprocessen per leerling effectiever worden. Dit lukt steeds beter als alle leerlingen feedback krijgen en kunnen reflecteren op hun leren. Hoe kan dit? De oplossing is niet dat de leerkracht harder gaat werken. In drie bijeenkomsten verwerf je inzichten en praktische werkwijzen om de hersens van alle leerlingen harder te laten werken. De leerlingen worden betrokken, blijven dat, zijn (inter-)actief en kunnen meepraten over hun leren. Met kennis over hun eigen leren gaan we ervoor zorgen dat ze steeds meer initiatief kunnen, willen en mogen nemen. Natuurlijk zijn we niet klaar na drie bijeenkomsten. Maar de basis is gelegd en je gaat (weer) doen waarvoor je dit vak koos; zorgen dat de leerlingen met plezier veel leren!

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf ook oefenen met reflectie en feedback, door verbanden te leggen met hun dagelijkse praktijk. Dat betekent soms wat toevoegen aan je routines, maar even vaak ook wat weglaten.

Data: 7 november 2022, 11 januari 2023 en 9 februari 2023 (15.00 - 17.00 uur)

Visueel meesterschap

Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden! Maar hoe verbeeld je de woorden? Dat verteld Inge de Fluiter van de Schetswinkel!

Inge heeft de Schetswinkel in 2015 opgericht als paraplu boven alles wat te maken heeft met visueel denken, tekenen en creatieve moed. Het is de missie van Inge om creatieve moed aan te wakkeren en daarmee het werkplezier, innovatief vermogen en de effectiviteit van mensen te vergroten. De kracht van schetsen en visualisatie zet zij in om mensen met elkaar te verbinden, om complexe materie te kunnen begrijpen en om een heleboel plezier te brengen in werk en leven.

De training is voor personeel in het onderwijs en laat je een duik nemen in de wereld van visual thinking en tekenen. Je leert hoe je met visueel denken en tekenen meer impact en plezier hebt in het onderwijs. Visueel denken en tekenen zijn twee krachtige instrumenten. Als je visualiseert, stel je scherp en breng je dingen tot hun kern. Daardoor kun je effectiever communiceren. Door zelf te tekenen kun je jouw werk met meer plezier en eigenheid doen. En tekentalent is niet nodig voor je aan deze training begint.

Data: 7 maart, 17 april en 5 juni (15.00 - 17.00 uur)

ICALT

De training wordt gegeven door Tamar Tas. Tamar is gepromoveerd op Learning to teach in elementary education (2020). Hierin staat het ontwerp en de effectiviteit van een coaching aanpak centraal die het leren lesgeven op de pabo met dat op de scholen verbindt. Tamar is projectleider en adviseur bij het project Leren Lesgeven.

Tijdens de training ICALT leer je observeren met het ICALT-instrument. Dit instrument brengt in kaart hoe het pedagogisch-didactisch handelen van leraren zich ontwikkelt. ICALT kan worden ingezet bij begeleiding van startende leerkrachten en levert tegelijkertijd waardevolle informatie op voor het landelijk onderzoek naar ontwikkeling van startende leerkrachten. Het instrument is expliciet niet bedoeld als beoordelingsinstrument. De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Er wordt uitleg gegeven over de werkwijze en over de afzonderlijke items in het instrument. Er wordt ook geoefend met het instrument aan de hand van videofragmenten. Op basis van de observatie wordt de zone van naaste ontwikkeling bepaald en kunnen concrete ontwikkelpunten vastgesteld worden. Na verloop van tijd worden de observatie en het bepalen van de zone van naaste ontwikkeling herhaald en kan er op deze manier een cyclus van begeleiding ontstaan.

Deze training is voor begeleiders/mentoren van startende leerkrachten, schoolopleiders en zorgcoördinatoren.
Data: 9 februari, 7 maart en 5 juni 2023. (Let op; deze trainingen zijn van 13.00 - 17.00)