Lezingen

Elk schooljaar nodigen wij een vooraanstaande collega uit de onderwijs- of wetenschapswereld uit om een lezing te verzorgen. De lezingen sluiten aan bij de thema’s in ons strategisch beleidsplan, maar kunnen ook te maken hebben met actualiteiten in het onderwijs.

Voor de eerste Maandagmiddaglezing van dit schooljaar hebben wij Ismail Aghzanay, leraar van het jaar 2021, uitgenodigd. Ismail komt uit de praktijk: hij was docent Engels en werkt nu in het basisonderwijs. In zijn lezing vertelt hij welk verschil je als leerkracht kunt maken voor je leerlingen. Vanuit een boeiend verhaal uit zijn eigen leven gaat hij het gesprek aan over de rol van de leerkracht en wat je als leerkracht kunt doen om kansengelijkheid te bevorderen.

Datum: 31 oktober 2022
Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: kantoor Fedra