Lezingen

Drie keer per schooljaar nodigen wij een vooraanstaande collega uit de onderwijs- of wetenschapswereld uit om een lezing te verzorgen. De lezingen sluiten aan bij de thema’s in ons strategisch beleidsplan, maar kunnen ook te maken hebben met actualiteiten in het onderwijs.

Iedereen is van harte welkom om een lezing bij te wonen. Personeelsleden melden zich aan via Sharepoint. Externen kunnen zich aanmelden via info@fedra.nl.