Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) bestaat uit vier personen:
Dhr. R. van de Wal, voorzitter
Mevr. J. Ronchetti
Dhr. S. Janssen
Mevr. S. Ophorst

De raad van toezicht is de werkgever van het college van bestuur. De RvT adviseert het college en fungeert als klankbord. Raad en bestuur vergaderen vier keer per jaar gezamenlijk.

De leden van de RvT houden toezicht op de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie. Zij laten zich actief informeren tijdens bijeenkomsten met het bestuur, de GMR en de directies en door deel te nemen aan studiedagen.