De Plataan

Basisschool De Plataan in Velsen-Noord is een moderne en professionele basisschool in Velsen-Noord. Een bijzondere school, want onze leerlingen komen uit veel verschillende culturen. De school is eigenlijk een mini-samenleving, waarin we kinderen voorbereiden op de grote samenleving. Op De Plataan leren we onze leerlingen om volwaardig en sterk in onze samenleving te staan. We bieden een veilige leeromgeving waar kinderen graag naartoe komen om te leren. De komende jaren zullen we in ons onderwijs het ‘Anders Organiseren’ vorm gaan geven, met als doel het onderwijs nóg beter te laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

De Plataan werkt intensief samen met de peuteropvang (Peutercentra Velsen). De Peuteropvang heeft twee groepen in ons gezamenlijk gebouw. Onze ambitie is om de integratie tussen peuteropvang en ‘kleuter’onderwijs de komende jaren verder vorm te geven.

De Plataan telt 16 groepen, ca. 380 leerlingen en bijna 50 personeelsleden. Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Het team wordt ondersteund en aangestuurd door de directie. Directie en zorgcoördinator vormen samen het pedagogisch team. De dagelijkse ondersteuning wordt verzorgd door het ‘OOP’: een team bestaande uit twee directeuren, de zorgcoördinator, de conciërge en de secretaresse.

Per 1 februari a.s. (of eerder indien mogelijk) zoeken wij 

Een leerkracht

voor 3 de instroomgroep (4-jarigen)
voor 16 tot 32 uur per week (in overleg)

Wie zoeken wij 
• Een leerkracht die de nieuwe instroomgroep mede vorm wil geven, en de ontwikkeling van de integratie peuters-kleuters een warm hart toedraagt.
• Een leerkracht die enthousiast is om in een professioneel team te werken.
• Een leerkracht die zijn of haar talenten wil inzetten om het verschil te maken voor onze leerlingen.
• Een leerkracht die bedreven is in het vak en die, net als onze leerlingen en de andere teamleden, wil blijven leren en ontwikkelen.

Wat bieden wij
• Je krijgt een enthousiast en betrokken team dat sterk is in samenwerken en verbondenheid.
• Ondersteuning van leerkracht-specialisten, directie, zorgcoördinator, secretaresse en conciërge.
• Betrokken leerlingen die het waard zijn om een goede leerkracht voor de groep te hebben.
• Salaris conform de CAO primair onderwijs, in schaal L10
• Personeel van De Plataan ontvangt in schooljaar 2021/2022 een aanvullende arbeidsmarkttoelage (NPO) van bruto € 267,93 bij een voltijdbetrekking.

Meer informatie over De Plataan:
Onze website: www.deplataanvelsen.nl
De Plataan op Scholen op de kaart

Stichting Fedra
De Plataan is een van de elf scholen van Stichting Fedra. Ons motto luidt: ‘Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou’. Op onze scholen kunnen leerlingen zich in een veilige, groepsgerichte setting ontwikkelen, op grond van een door de leerkrachten ontworpen passend onderwijsaanbod. In een periode van acht jaar wordt een fundament gelegd waarmee de leerlingen, met zelfvertrouwen, verder kunnen in het onderwijs en in hun sociale leven.  

Solliciteren op deze vacature
Ben jij de collega die we zoeken? Dan zien we jouw cv en motivatiebrief graag verschijnen.  Solliciteer door je cv met motivatiebrief te mailen naar: hr@fedra.nl.