Fedra - Fit & Flexibel

Ons motto 'Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou', brengt Fedra verder in de praktijk. We vinden het belangrijk dat jullie, onze personeelsleden, ervaren dat je gezien wordt. En dat we, juist in deze hectische tijd, fit blijven door te bewegen en te ontspannen.
Heel praktisch willen we dat doen door jullie de ruimte te geven om wat tijd en/of geld aan jezelf te besteden. 
Jaarlijks kun je tot € 350,= besteden aan één of meerdere van deze acht pakketten:

  • Vakbond
  • Kunst en cultuur
  • Fietsplan 
  • ICT
  • Kinderopvang
  • Muziek
  • Ontspanning
  • Sport

Kies één van de pakketten of combineer ze flexibel. Lever je abonnementen en bonnen in tot het maximumbedrag van € 350,=. Via je vakantiegeld of eindejaarsuitkering ontvang je een deel van het bestede geld terug (zie onder).

Via het menu, aan de linkerkant, lees je meer over de pakketten en kun je per pakket het declaratieformulier downloaden. Alleen binnen de pakketten Fietsplan en ICT vallen kosten voor materialen binnen de vergoeding. Onderaan deze pagina vind je de link naar de regeling Fedra Fit & Flexibel en een link naar het excelformulier om een proefberekening te maken.

Het bestuur en de schooldirecteuren van Fedra wensen je veel plezier en ontspanning toe!

Twee belangrijke punten vooraf:

1. Het bedrag van € 350,00 wordt niet zomaar extra uitgekeerd. Over dit bedrag hoef je geen inkomstenbelasting en premies te betalen. Het bedrag wordt ingehouden op je bruto salaris, waardoor het een netto besparing oplevert. (Dezelfde werkwijze als bekend is van het fietsplan.) De inhouding kan worden toegepast op het vakantiegeld, op de structurele eindejaarsuitkering of op de eindejaarsuitkering OOP.

2. Als je lid bent van een vakbond, kun je kiezen voor een belastingvrije vergoeding van de betaalde vakbondscontributie. Deze vergoeding valt binnen de regeling Fedra Fit & Flexibel. Dit betekent dat medewerkers die hier gebruik van willen maken, de vakbondscontributie als eerste dienen te declareren. Daarna kunnen andere pakketten worden toegevoegd, tot het maximum van € 350,00 is bereikt. Het declareren van de vakbondscontributie bovenop een besteed bedrag van € 350,00 is niet mogelijk.
 
Lees de hele regeling Fit & Flexibel op het SharePoint van Fedra en maak een proefberekening om een idee te krijgen van je netto voordeel.