Voorzitter College van Bestuur

Fedra is op zoek naar een nieuwe Voorzitter College van Bestuur: een strategische vernieuwer die aandacht heeft voor de mensen en hen weet te verbinden. Iemand die kansen ziet, goed kan analyseren en die kennis weet te verbinden aan het beste onderwijs voor leerlingen. Met begrip en oog voor het individu leid je (in eerste instantie samen met de andere bestuurder) de organisatie op deskundige wijze, koers- en rolvast naar het einddoel. Je bewaakt steeds de kwaliteit en de belangen van de hele organisatie, waarbij je je realiseert dat ‘one size fits all’ Fedra niet altijd past. Je werkt in nauwe samenwerking met een betrokken en loyale groep van directeuren, een deskundige staf, een coöperatieve GMR, een positief kritische raad van toezicht en collegiale schoolbesturen in de regio..

De volledige vacaturetekst en procedure staat op de website van PublicSpirit