De nieuwe schoolweek

Er is een lerarentekort. Wat we er ook aan doen, dat tekort wordt de komende jaren nog groter. Op de HBO-opleiding voor leerkrachten in het primair onderwijs, de Pabo, zitten niet genoeg studenten om aan de vraag te voldoen. Voor het probleem is opgelost zijn we jaren verder. Een kind dat nu in groep 1 zit, gaat tegen die tijd al bijna naar het voortgezet onderwijs. Daar kunnen we niet op wachten. 

Eind oktober 2021 maakten wij bekend samen een alternatieve schoolweek te gaan onderzoeken. Door het lerarentekort wordt het steeds moeilijker goed onderwijs te bieden en goed voor ons personeel te zorgen. 

Kijk voor meer informatie op de website van De nieuwe schoolweek.

Annemarie Trouw; Atlant Basisonderwijs
Yvonne Rozeman; Fedra
Martijn va Embden; IJmare